Kattungar

 Se kommande under Planer eller Väntade
E
 


SE*Strömskattens Star of Atlas 
 
S*Bebble´s Doll Kicki
   

Födda
2019-11-17

Lev klara
2020-02-16

 


Doll Pixie Beauty (orange)
 

 

Rag n 04 21

 

 

Bilder

Tingad


Doll Lady Lovelylocks (utan)
 

 

Rag a 04 21

 

 

Bilder


Doll Maiden Fair Hair (Blå)
 

 

Rag a 03 21

 

Bilder


Doll Maiden Curly Crown (röd)
 

 

Rag a 04 21

 

 

Bilder


Doll Shining Glory (rosa)
 

 

Rag a 03 21

 

 

Bilder

Tingad

   

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

Köpa kattunge från oss

Avvaktan: De första veckorna avvaktar vi för att se hur kattungen utvecklas. The first few weeks, we await to see how the kitten develops.
Intresse visat: Någon har visat intresse för kattungen
Interest
shown: Someone has shown interest in the kitten
Bokad: Någon har bestämt sig och vi inväntar handpenningen
 HP på konto inom 1 v
Booked: Someone has decided and we await the down payment
DP on your account within 1 v
Tingad: Handpenningen är betalad 
Spoken for: The down payment is paid


Kattungehage från Animal Nursery
We dont sell to those who have their cats in cages