Kattungar

Pälsklngens John Lennon


Ceras  kattungar födda
2018-05-23

 

 

S*Bebble's Doll  Cera

Kicki a 03 21 Bilder Stannar
Pippi a 03 21 Bilder Intresse
Titti n 03 21 Bilder Tingad

 
E

SE*Pälsklingens John Lennon

 

Dottys kattungar födda
2018-06-24

Lev Klara
2018-09-16

S*Bebble's Doll Dotty Deer

Knatte c 04 Bilder  
Fnatte c 03 Bilder Intresse
Tjatte c 03 Bilder  


 

Köpa kattunge från oss

Avvaktan: De första veckorna avvaktar vi för att se hur kattungen utvecklas. The first few weeks, we await to see how the kitten develops.
Intresse visat: Någon har visat intresse för kattungen
Interest
shown: Someone has shown interest in the kitten
Bokad: Någon har bestämt sig och vi inväntar handpenningen
 HP på konto inom 1 v
Booked: Someone has decided and we await the down payment
DP on your account within 1 v
Tingad: Handpenningen är betalad 
Spoken for: The down payment is paid


Kattungehage från Animal Nursery
We dont sell to those who have their cats in cages