Tillstånd enligt § 16 Djurskyddslagen

S*Bebble´s Ragdolluppfödning, med ansvariga djurhållare Lisbeth & Willy Sjöstrand har tillstånd för hållande av 10 katter eller fler över 12 månader, uppfödning av 3 kullar eller fler per år samt försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år från egen uppfödning

Bygg och miljönämnden i Svedala kommun med stöd av 16 § i djurskyddslagen (1988:534).

Djurskyddslagen

S*Bebble's Cattery pay VAT and tax
 for the breeding

S*Bebble's Cattery has a licence
to breed from the authority. The
cattery is inspected and approved
by an Inspector from Sweden
Animal Welfare Agency.