Tillstånd enligt § 16 Djurskyddslagen

S*Bebble´s Ragdolluppfödning, med ansvariga djurhållare Lisbeth & Willy Sjöstrand har tillstånd för hållande av 10 katter och 5 kullar per år samt försäljning av katter från 5 kullar per år från egen uppfödning

Länstyrelsen med stöd av  kap6 4 § i djurskyddslagen (2018: 1192).

Djurskyddslagen

S*Bebble's Cattery pay VAT and tax
 for the breeding

S*Bebble's Cattery has a licence
to breed from the authority. The
cattery is inspected and approved
by an Inspector from Sweden
Animal Welfare Agency.