Parning har skett mellan
 

Det blir inga fler parningar då vi lägger ner vårt katteri