Nya Vaccinationsregler inom FIFe
för tillträde till utställning

På FIFes senaste GF i maj 2007 bifölls en motion om förändrade vaccinationsregler fr. o. m. 1 januari 2008.

de innebär i korthet att alla katter ska vaccineras regelbundet mot kattpest och kattsnuva.

Giltighetstiden för vaccinet ska påföras av veterinären på vaccinationspappret eller i kattens EU-pass. Tidigare generella gräns med två år är alltså borttaget och ersatt med den gränsen son veterinären/vaccinationstillverkaren rekommenderar, vilket kan vara ett år på vissa vaccin eller två eller flera år på andra vaccin

SVERAK kommer att fr.o.m. 1 juli införa dessa regler fullt ut i Sverige.

Eftersom det på våra stamtavlor inte fins plats något utrymme för att skriva in giltighetstiden, har SVERAK's styrelse beslutat att vi återgår till en generell bestämmelse att ingen vaccinering ska vara äldre än ett (1) år - såvida man inte har ett dokument från veterinären som klart och tydligt visar att vaccinet har längre hållbarhet.

Ska du åka utomlands med din katt så gäller alltså de nya reglerna redan från 1 januari. Det är bara inom Sverige som de börjar gälla 1 juli.

Sammanfattningsvis ska alla katter efter att ha fått grundvaccinering - med två på varanda följande vaccineringar, vaccineras årligen - såvida man inte har veterinärintyg på annan vaccinationsintervall.
15 dagars karens gäller som tidigare.

Vaccinationsregler vid överlåtande av katt

Kattunge skall inte flytta till ny ägare (till nytt hem) innan de är 12 veckor gamla och har blivit fullvaccinerade mot kattpest och kattsnuva/kattinfluensa, såvida inte veterinär föreskriver annat

Karens
En katt period på 15 dagar gäller för alla typer av vaccination eller andra veterinärmediciniska ingerpp om inte veterinären ordinerar längre karenstid.

Ragdoll

Regler